bluedragon สหราชอาณาจักรและก็สหภาพยุโรป

bluedragon

bluedragon สหราชอาณาจักรและก็สหภาพยุโรป

จะต้องจ่ายด้วยกฎข้อมูลดิจิตอลโพสต์เบื้องด บรัสเซลส์ในอุตสาหกรรมการค้าขายอุตสาหกรรมการเล่นเกมและก็การเดิมพัน bluedragon ได้เตือนให้รัฐบาลสหภาพยุโรปและก็รัฐบาลสหราชอาณาจักรว่าการเตรียม

Brexit ตอนนี้มีความไม่สาบายใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและก็ธุรกิจสำหรับภาคการเดิมพันออนไลน์ ถึงแม้ว่าสหราชอาณาจักรและก็สหภาพยุโรปจะวินิจฉัยในกติกาการค้าขายข้างหลัง bluedragon ได้บอกว่าหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อตกลงขาดการคุ้มครองป้องกันการเดิมพันออนไลน์การสะท้อนความรู้สึกกลุ้มใจของภาคดิจิทัลที่กว้างขึ้น

โดยเฉพาะ EGBA ย้ำความกังวลใจของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการการไหลของข้อมูลที่สหราชอาณาจักรรวมทั้งสหภาพยุโรปจำเป็นต้องจ่ายสำหรับการจัดแถวซึ่งกันและกันในระยะยาวเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในตอนนี้ bluedragon “ในขณะมีกติการะหว่างกาลสำหรับเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสองเขตอำนาจศาลนี้จะหมดอายุในเวลาน้อยกว่า 6 เดือนและไม่มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าจะกำเนิดอะไรขึ้นถัดไป”